Kann finanse

Kancelaria biegłego rewidentabiuro rachunkowe

Oferta

K - księgowość i kadry A - audyt A - analiza finansowa N - nadzór księgowo - finansowy

Połączenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności pozwala nam zaproponować Państwu szeroki wachlarz profesjonalnych usług i wartościową kadrę.

Zajmujemy się między innymi:

 

 • Badaniem sprawozdań finansowych
 • Prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • Prowadzeniem spraw kadrowo - płacowych
 • Sporządzaniem analiz finansowych na podstawie danych otrzymanych od Klienta
 • Sporządzaniem innych dokumentacji (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Instrukcje Obiegu Dokumentów itp.)
 • Nadzorem nad księgowością
 • Sporządzaniem Polityki (Zasad) Rachunkowości
 • Innymi usługami w zależności od specyfiki i potrzeb Klienta

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Obsługa księgowa obejmuje między innymi:

 • prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości (w tym ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie kompletnego sprawozdania finansowego,
 • sprawowanie funkcji nadzoru nad księgami rachunkowymi,
 • kontakt z odpowiednimi urzędami w sprawie Klienta.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, kartoteka wynagrodzeń),
 • prowadzenie dokumentacji do ZUS,
 • sporządzanie list płac dla pracowników etatowych,
 • sporządzanie rozliczeń dla umów cywilno-prawnych,
 • kontakt z odpowiednimi urzędami w sprawie Klienta.

ANALIZA FINANSOWA

Zajmujemy się także sporządzaniem analiz finansowych. Na podstawie danych przedłożonych przez Klienta możemy sporządzić raport z analizy finansowej przedsiębiorstwa. W zakres analizy finansowej wchodzą m.in.:

 • analiza sprawozdań finansowych,
 • analiza wskaźnikowa,
 • analiza zyskowności,
 • analiza przepływów pieniężnych,
 • analiza struktury majątkowej i kapitałów.

Ponadto sporządzamy również różnego rodzaju dokumentację, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. Do takowej dokumentacji zaliczają się między innymi:

 • Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości,
 • Regulaminy Wynagradzania, Pracy, ZFŚS,
 • Instrukcje Obiegu Dokumentów,
 • Inne (w zależności od potrzeb oraz specyfiki działalności).

AUDYT

Nasza Kancelaria oferuje usługi należące do kompetencji biegłego rewidenta, w tym między innymi:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • audyty projektów finansowych i współfinansowanych ze środków unijnych,
 • usługi wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
 • oraz pozostałe usługi przypisane tylko do kompetencji biegłego rewidenta.

NADZÓR FINANSOWY

Dla firm, które posiadają własne działy księgowości oraz kadr i płac, a które chcą lub potrzebują dodatkowego wsparcia, oferujemy usługę nadzoru nad księgami rachunkowymi firmy.
W skład takiej usługi mogą wchodzić:

 • wsparcie przy zamykaniu ksiąg rachunkowych danego miesiąca i sporządzaniu deklaracji,
 • okresowe kontrole wybranych zagadnień księgowych,
 • konsultacje telefoniczne i mailowe przy napotkanych problemach księgowych i kadrowych,
 • przejęcie części obowiązków.

Nasza Kancelaria nastawiona jest na pomoc przy złożonych zagadnieniach księgowych i kadrowych oraz podczas przeprowadzanych audytów. Jesteśmy po to, aby wspólnie rozwiązywać i doradzać przy najbardziej skomplikowanych rozliczeniach! Jeśli nie masz czasu ani ochoty czuwać nad ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi, my zajmiemy się tym za Ciebie. Staramy się elastycznie i indywidualnie dostosowywać swoje narzędzia pracy do charakteru i problemów występujących u Klienta.

Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z naszym Klientem przynosiła wymierne korzyści. Podczas całego okresu współpracy wspieramy swoich Klientów pozostając z nimi w stałym kontakcie, zapewniamy konsultacje telefoniczne i e-mailowe. Swoje usługi świadczymy zarówno w siedzibie Klienta jak i w naszej kancelarii.

Swoim Klientom oferujemy nie tylko rzetelne usługi z dziedziny audytu oraz usług księgowo - kadrowych, ale także wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Doradzamy przy rozwiązywaniu problemów, pomagając jednocześnie zabezpieczyć Klienta przed ryzykiem podatkowym i finansowym.